TVT体育

常柴柴油发电机组

更新:2014-3-26 17:27:27      点击:
  • 品牌:   常柴
  • 型号:   HFCC
  • 在线订购
产品介绍

TVT体育  常柴发电机组广泛应用于学校、医院、宾馆得行业,作为备用电源或临时电源,得大很好的应用,我厂生产的小型柴油发电机组质量保证,价格优惠,欢迎来我厂选购小型柴油发电机组。

常柴柴油发电机组
常柴发电机组
常柴柴油机组系列参数:

TVT体育 产品型号

TVT体育 规格

TVT体育 功率KW

转速r/min

ZS195

手启动

10.6

2200

ZS195M

电启动、硅整流电机

10.6

2200

ZS195N

冷凝、灯

10.6

2200

ZS195NM

冷凝、电启动

TVT体育 10.6

2200

ZS1100S

TVT体育 扁水箱

12.1

TVT体育 2200

ZS1100Y

扁水箱、电启动

12.1

TVT体育 2200

TVT体育 ZS1100M

电启动

TVT体育 12.1

2200

TVT体育 ZS1100M1

电启动、硅整流电机

TVT体育 12.1

TVT体育 2200

ZS1100N

冷凝、灯

12.1

TVT体育 2200

TVT体育 ZS1100NM

冷凝、电启动

12.1

TVT体育 2200

TVT体育 ZS1105

单机(世纪型)

TVT体育 13.2

2200

ZS1105G

单机(世纪型)、单滚

13.2

TVT体育 2200

ZS1105S

扁水箱

13.2

TVT体育 2200

TVT体育 ZS1105GS

TVT体育 单滚、扁水箱

13.2

2200

ZS1105Y

TVT体育 扁水箱、电启动

13.2

2200

TVT体育 ZS1105M1

TVT体育 电启动

TVT体育 13.2

TVT体育 2200

ZS1105M

TVT体育 电启动、硅整流电机

13.2

2200

TVT体育 ZS1110

单机(世纪型)

14.7

2200

TVT体育 ZS1110A

14.7

2200

ZS1110S

扁水箱

TVT体育 14.7

TVT体育 2200

ZS1110Y

TVT体育 扁水箱、电启动

114.7

2200

ZS1110M

电启动

TVT体育 14.7

TVT体育 2200

ZS1110AM

TVT体育 电启动(常柴豹)

14.7

TVT体育 2200

ZS1110N

TVT体育 冷凝、灯

TVT体育 14.7

2200

ZS1110PEM

TVT体育 蒸发循环水、电启动

14.7

TVT体育 2200

ZS1115

单机(世纪型)

TVT体育 16.2

TVT体育 2200

ZS1115A

TVT体育 单机(常柴豹)

16.2

2200

ZS1115S

TVT体育 扁水箱

16.2

2200

ZS1115Y

扁水箱、电启动

16.2

2200

ZS1115M

电启动

16.2

2200

TVT体育 ZS1115AM

电启动(常柴豹)

TVT体育 16.2

2200

ZS1115PEM

蒸发循环水、电启动

16.2

2200

TVT体育 ZS1115B

TVT体育 直联式、扁水箱

16.2

2200


更多产品